Region oSOBnĚ. Regionální spotřebitelská soutěž pomáhá místním podnikatelům.

Pro města a obce 01/2015 U příležitosti výročí narození J. A. Komenského byla 28. března 2014 oficiálně v prostorách broumovské textilní továrny Veba a.s. otevřena interaktivní výstava Orbis Pictus PLAY, na níž je navázána

Pár slov o ProRegiony

Platforma ProRegiony.cz je největším regionálním propojovatelem v ČR. Jejich úsilí směřuje právě do regionů – do míst, které podle předních světových ekonomů jsou budoucím základem kvalitního hospodářského růstu jakéhokoli státu. Náplň a cesta ProRegiony.cz

Rozvoj lokální ekonomiky zdola představuje v mnoha evropských státech dlouhodobý trend

Moderní obec 12/2014 V médiích často zaznívají informace o systémové podpoře regionálního rozvoje, malého a drobného podnikání či potravinové soběstačnosti. Tato prohlášení jdou mnohdy ruku v ruce s jednotlivými směrnicemi Evropské unie. Již méně

Platforma Neolokator: V Praze vznikl nový ostrov!

Tři kilometry od Pražského hradu vnikl nový ostrov, o kterém skoro nikdo neví, a který není zanesen v žádných mapách. Bude zničen, nebo zachován? Magazín Reportér asistuje při unikátním objevu nové pevniny. Zdálky vypadá jako hromada štěrku, při bližším ohledání

M.C. Triton ve spolupráci s ProRegiony obdržel čestné uznání za projekt Podpora lokální ekonomiky v rámci soutěže Vizionáři 2014

Projekt “Podpora lokální ekonomiky v praxi” nadchl ve Zlíně

Marek Pavlík, ze společnosti M.C. Triton a zástupci platformy ProRegiony navštívili zlínsko. Seminář plný zajímavostí zaměřený na podporu lokální ekonomiky poukázal na nové trendy směřování v regionálních tématech. Reakce 1. místopředsedkyně Senátu PČR paní

Téma lokální ekonomiky láká formou soutěží a proniká do strategií místních samospráv

Moderní obec 09/2014 Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka zveřejnil letos v říjnu strategii podpory nákupu regionálních potravin v tuzemsku formou soutěže, která spočívá ve sběru kupónů za nákup potravin z místní produkce. Tento krok

Staňte se spoluarchitekty svého regionu

ERA21, podzim 2013 Rozhovor Jana Trejbala (Neolokátor) s Ctiradem Hemelíkem, Janem Brabcem a Janem Hruškou (ProRegiony) Ideou projektu ProRegiony je smysluplná, efektivní a systematická podpora regionálních podnikatelů založená na jejich vzájemném propojování, vzdělávání a