IPOM – Nová metoda identifikace potenciálu místa

Položíme-li si vážně otázku typu Co můžeme udělat pro trvalý rozvoj naší obce? Měli bychom ji obratem doplnit o výčet klíčových prvků, tedy míst – nalezených potenciálů, které mohou výrazně přispět k okamžitému nebo

Jak zajistit vyšší zastoupení žen?

Proč je potřeba zasahovat do vedení úřadů na státní a samosprávné úrovni? V poslední době se často hovoří o potřebě zvýšit zastoupení žen ve vedení, ve vrcholných pozicích, v samosprávě atd. Jaká v tomto

Gender a řešení veřejného prostoru

Strategické plánování rozvoje města je nedílnou součástí života většiny municipalit. Aby se mohly obce a města systematicky rozvíjet, vznikají strategické dokumenty s dlouhodobými přesahy a vizemi. Z hlediska rozvoje samosprávy patří mezi klíčové dokumenty

Lepší místo vstupuje do další fáze!

Lepší místo po třech letech svého působení rozšířilo své funkce. Z původního nástroje na hlášení nepořádku se stává užitečným pomocníkem pro úřady, firmy, neziskové organizace, nadace  či školy! Doposud sloužilo Lepší místo jako snadný a

JP Plast – příklad soukromé společnosti, která má svůj vlastní filantropický program v regionu.

Při naší návštěvě Kyjova jsme měli možnost popovídat si s Karlou Henčlovou, jednatelkou společnosti JP Plast. JP Plast s.r.o. se řadí mezi významné výrobce plastových obalů a technických dílů z plastu ve střední Evropě. Naše vyprávění

Důstojná práce vytváří lepší svět aneb současnost a budoucnost sociálního podnikání v ČR

Ve středu 3. června 2015 proběhla v prostorách Sálu Boženy Němcové Památníku národního písemnictví Strahovského kláštera v Praze konference s názvem Důstojná práce vytváří lepší svět. Akci pořádalo družstvo Fair & Bio ve spolupráci

Budoucnost je v regionech – je to naše doba! – profesor Milan Zelený na Retail Summitu 2014

Inspirativní video profesora Milana Zeleného na Retail Summitu 2014 mluví o důležitosti a nezbytnosti regionality a důvodech proč je důležité uvažovat lokálně. Přibližně v 10:20 min. zajímavého videa, poukaze na nové způsoby myšlení, na důležitost budoucnosti relokalizace.

Pozvánka na konferenci „Od regionálního ke globálnímu rozvoji“

Rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce a jeho cílem je osvětovými a edukačními aktivity směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s

IT Grygov aneb Jak malá obec před osmi lety přešla na svobodný software

Hospodářské noviny, květen 2015 Městečko se čtrnácti sty obyvateli lze porovnávat s německým Mnichovem – rozhodně co se týče nakládání s IT projekty. V Grygově už v roce 2007 přešli na svobodný software. Díky

Řešení růstového imperativu ústí v lokální ekonomiku

z Moderní obce, květen 2015 Dnes uzavíráme náš dosavadní seriál o příkladech dobré praxe rozvoje lokální ekonomiky v oblasti západní Evropy, zejména ve Velké Británii, kde má tento trend dlouhou tradici. Zaměřili jsme se