City Marketing – Inspirace ze slunné Soluně

Ukázka videa tvorby loga řecké Soluně.

Konkurenceschopný region je základem prosperujícího státu

Koncept propojování veřejného, soukromého a neziskového sektoru, především na úrovni jednotlivých regionů je jedním z horkých témat při debatách o možnosti dalšího rozvoje české ekonomiky. O rozhovor jsme proto požádali obchodního ředitele poradenské společnosti

Společnost M.C.TRITON se připojila k iniciativě OSN Global Compact

Global Compact je mezinárodní aktivita Generálního tajemníka OSN Kofi Annana oslovující obchodní společnosti a úřady OSN, pracující svět a občanskou společnost 10 principy dotýkajících se lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti

2. etapa Posilovny podnikáni úspěšně skončila

Platforma ProRegiony úspěšně dovršila po úspěšných podzimních také jarní cykly praktického setkávání podnikatelů a regionálně aktivních subjektů s názvem Posilovna podnikání. Jaké z ní máme postřehy a proč je Posilovna podnikání a důležitá a co

Podpora lokální ekonomiky a lokální multiplikátor LM3

Kontext tohoto článku vychází z trendu, který bychom mohli nazvat obratem od čistě globálně orientované ekonomiky na rozvoj ekonomik místních. Tento jev bývá spojován s mnoha faktory (narůstající riziko dluhové pasti globálního ekonomického systému

Marek Pavlík hostem Klubu mladých manažerů

Klub mladých manažerů pořádal setkání s Markem Pavlíkem, obchodním ředitelem M.C.TRITON. Téma: Jak úspěšně řídit region! Setkání se uskutečnilo v listopadu 2014 na VŠE Praha.    

Podnikatelské kruhy a jejich důležitost v regionu

Každý region má svá specifika, své dominanty a své podnikatele. Jejich význam je třeba neustále zdůrazňovat. Právě podnikatelé jsou hybateli v regionu; zaměstnávají většinu místních obyvatel, podporují aktivity, které např. město nepodporuje. Využívají však –

Záznam ze semináře podpora lokální ekonomiky v Poslanecké sněmovně (192 min.)

Zdroj: www.vera-kovarova.cz  

Inovace v oblasti podpory lokální ekonomiky

Slovní spojení „podpora lokální ekonomiky” přestalo naštěstí být jen bezobsažnou frází. Naopak — je stále frekventovanějším tématem úvah a diskuzí, ale především podstatou a hnacím motorem mnoha reálných projektů. A i když se jedná

Ovoce a zelenina vypěstovaná v Česku je stále žádanější

Zájem o českou zeleninu a ovoce u zákazníků roste. Podle farmářů i obchodníků si Češi čerstvé potraviny z tuzemských polí oblíbili a vyhledávají je v regálech obchodů čím dál častěji. Zemědělci proto zvětšují osevní