Author Archive

Tilburg – město řízené jako byznys

Článek pojednává o některých změnách v řízení a správě měst, ke kterým dochází v řadě vyspělých evropských měst. Vzal jsem si za příklad město Tilburg (Nizozemí), které v roce 1985 nastoupilo cestu k zásadnímu obratu v

Inteligentní město – článek Marka Pavlíka na webu CI time

Snaha zlepšit pověst a postavení veřejné správy v České republice, zlepšit nelichotivé výsledky mezi evropskými státy v oblastech, jako je institucionální prostředí či konkurenceschopnost regionu, a zejména pak zvýšit spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem na úrovni měst a obcí.

Jaká je efektivita řízení měst a obcí?

Chovejte se efektivně. Apel, který slýchá každý z nás stále častěji. Každý se s ním vyrovnává po svém. Co na to makroekonomické hledisko? Jednat neefektivně je dlouhodobě neudržitelný stav, který by vedl k finančním

Podpora lokální ekonomiky v Nizozemsku

Jakým způsobem podporují holandská města lokální ekonomiku? Touto otázkou se zabývá výzkum českého studenta Tilburg University prováděný ve spolupráci s poradenskou firmou M.C.TRITON. Dotazníkové šetření provedené v dubnu tohoto roku poukazuje na některé trendy

Konkurenceschopný region je základem prosperujícího státu

Koncept propojování veřejného, soukromého a neziskového sektoru, především na úrovni jednotlivých regionů je jedním z horkých témat při debatách o možnosti dalšího rozvoje české ekonomiky. O rozhovor jsme proto požádali obchodního ředitele poradenské společnosti

Společnost M.C.TRITON se připojila k iniciativě OSN Global Compact

Global Compact je mezinárodní aktivita Generálního tajemníka OSN Kofi Annana oslovující obchodní společnosti a úřady OSN, pracující svět a občanskou společnost 10 principy dotýkajících se lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti

Podpora lokální ekonomiky a lokální multiplikátor LM3

Kontext tohoto článku vychází z trendu, který bychom mohli nazvat obratem od čistě globálně orientované ekonomiky na rozvoj ekonomik místních. Tento jev bývá spojován s mnoha faktory (narůstající riziko dluhové pasti globálního ekonomického systému

Marek Pavlík hostem Klubu mladých manažerů

Klub mladých manažerů pořádal setkání s Markem Pavlíkem, obchodním ředitelem M.C.TRITON. Téma: Jak úspěšně řídit region! Setkání se uskutečnilo v listopadu 2014 na VŠE Praha.    

IPOM – Nová metoda identifikace potenciálu místa

Položíme-li si vážně otázku typu Co můžeme udělat pro trvalý rozvoj naší obce? Měli bychom ji obratem doplnit o výčet klíčových prvků, tedy míst – nalezených potenciálů, které mohou výrazně přispět k okamžitému nebo

Jak zajistit vyšší zastoupení žen?

Proč je potřeba zasahovat do vedení úřadů na státní a samosprávné úrovni? V poslední době se často hovoří o potřebě zvýšit zastoupení žen ve vedení, ve vrcholných pozicích, v samosprávě atd. Jaká v tomto