M.C. Triton a NADACE ZET v čele s Milanem Zeleným začali spolupracovat

M.C. TRITON a NADACE ZET (dále jen partneři) uzavírají memorandum o spolupráci se záměrem nacházet synergie ve svém působení, podporovat vzájemně svou činnost a propagovat navzájem své aktivity.

Hlavním cílem spolupráce je především společná diskuze o podpore lokální a regionální ekonomiky České republiky v praxi a s tím související popularizace vybraných odborných témat, jimiž jsou mimo jiné vliv inovací na proměnu společnosti a ekonomiky, využití nových příležitosti regionálního a lokálního rozvoje, jakož i relokalizace domácích hospodářských aktivit. Velice důležitým úkolem je také veřejnost upozorňovat na to, že všichni musíme velice rychle pochopit, že ekonomika je adaptivní organismus, který se pohybuje na základě vnitřní energie, motivačního pnutí a následné dynamiky, ne na základě vnějších stimulů nebo zapojení do zástrčky, jako stroj jako říká ekonom Milan Zelený. Nemá li stroj benzin, můžete jej nahazovat opakovaně: vždy jen zabafá a chcípne. Nemá-li ekonomika vnitřní energii – opět, otázka znalosti důvodů a příčin. Energie systému je spojená s vlastnictvím, vzděláním, motivací, podnikatelstvím a investicemi – takže, vnitřní energii prostě nemáme.

Dalšími cíli spolupráce bude:

  • sdílení poznatků a informací významných pro činnost obou partnerů
  • podpora činnost partnera aktivní účastí na vybraných aktivitách
  • společná organizace odbornýcZETMCTRITON6h přednášek a diskuzí
  • vzájemná aktivní propagace svých aktivity
  • sdílení informací o svých aktivitách prostřednictvím webu a sociálních sítíSpolečnost M.C. TRITON je největší českou poradenskou společností poskytující služby podnikatelům a manažerům. Dle žebříčku Czech TOP 100 také nejobdivovanější poradenskou společností na českém trhu vletech 2012 – 2015.Nadace ZET profesora Milana Zeleného je neziskovou organizací, jejímž cílem je mimo jiné rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání, rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.ZETMCTRITON2