Posilovna lokální komunikace: základní stavební kámen v každém regionu!

ProRegiony již třetím rokem pravidelně pořádají semináře/workshopy Posilovna lokální komunikace a Posilovna podnikání, které mají za úkol jediné. Stmelit a seznámit mezi sebou subjekty v regionu, a nastolit tak počátek regionální spolupráce formou regionálních kruhů.

“Vycházíme z poznatků našich regionálních aktivit, kdy se mnoho “regionálních hráčů” v regionu prakticky nezná nebo si myslí, že spolupráce mezi nimi není z určitých  důvodů možná,” sdělil za platformu ProRegiony Jan Zeman. “Je zřejmé, že po podrobném prozkoumání lokality tomu tak není, ba právě na opak. Aktivních lidí, podnikatelů, organizací a zástupců samosprávy je opravdu hodně, ale mnohdy nemají společné pouto, společný cíl,” dodává.

A jak to funguje? Regionální subjekty se setkávají v tzv. regionálních kruzích, kde mohou společně řešit regionální témata, nabízet své služby, zachovávat principy lokální multiplikace a tím se aktivně podílet na dění v dané lokalitě. Pravidelná setkávání umožní propojování těchto subjektů a díky komunikaci odhalují skrytý potenciál regionu.

ProRegiony tak nabízí ucelený nástroj pro založení tohoto základního stavebního kamene a to ve dvou variantách. Posilovna lokální komunikace – 2 denní interaktivní seminář / workshop
Posilovna podnikání – 4 denní interaktivní seminář /worksop

Posilovna podnikání nebo Posilovna lokální komunikace jsou sseminaretkání, ve kterých se rozhodně nenudíte. Cílem obou Posiloven je vysvětlovat principy regionální spolupráce a v druhé řadě tuto spolupráci nastavit.

Obě Posilovny takto otevírají potenciály regionu a jsou velmi přínosné nejen pro absolventy posiloven, ale pro celou lokalitu. Nikdy není předem daný mix účastníků v regionálním kruhu, proto je celý seminář plně interaktivní a jeho výsledkem je intuitivní objevení nových souvislostí v regionu.

 

 

Posilovna lokální komunikace – dvoudenní seminář
Atraktivní a nabitý seminář obsahuje praktické informace a navozuje interakce určené pro rozvoj spolupráce mezi veřejnou správou, podnikateli, neziskovým a kulturním sektorem.

A co nabízí?

– vysvětlení pojmu lokální mutliplikace a její důležitosti v regionu
– základní „know-how“ možností podpory lokální ekonomiky v praxi
– rady a techniky, jak efektivně pracovat s časem ve větší skupině rozdílných osobností
– vhled do jednoduchých technik komunikace v komunitě a jejich praktické využití
– vlastní hodnotový profil a jeho aplikace ve skupině
– aktivní využití jednoduchých networkingových pravidel pro zvýšení multiplikace finančních prostředků v regionu
– návrhy pro úspěšné PR aktivity ziskových i neziskových regionálních projektů
– možnosti zapojení aktivních občanů do témat regionální problematiky
– návod, jak se stát středem komunikace regionálních komunit
– náměty a návrhy na konkrétní tvorbu regionálních aktivit

Posilovna podnikání – základní stavební kámen úspěšného regionu

Posilovna podnikání představuje komplexní soubor dovedností potřebných k zahájení spolupráce mezi subjekty v regionu, místě, a dává tak základ vytvoření regionálního kruhu. Je určena nejen pro ty, kteří mají zájem o regionální dění, ale i pro ty, kteří mezi sebou chtějí nabízet služby a svoje výrobky.

Účastníci se během semináře sejdou celkem 4x, což postačuje k nastolení patřičných procesů vedoucích k efektivnější podnikatelské spolupráci v regionu. Setkávají se v tzv. regionálním kruhu, kde poznávají další, nejen podnikatelské subjekty v regionu a osvojují si principy lokální multiplikace. Každý den workshopu přináší konkrétní postupy a praktické příklady společné komunikace.

Tato rozšířená verze navíc obsahuje osobnostní profil Dynamiky bohatství, který zefektivní vaši profesní spolupráci, dále přímé možnosti interakce mezi účastníky kruhu, hodnotový kodex a vlastní mediální přípravu včetně videoprezentace, která mj. poukáže na regionální příklady dobré praxe.

Semináře jsou určeny pro max. 20 osob.