Den, kdy si město New York pomohlo

Příběh NYCEDC od počátku věků

Situace v New Yorku bývala kdysi nevlídná, centrum nepokojů se mění a není to samovolně. Někdo tomu pomohl. Je to právě New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). A přece to není „korporace“, je to nezisková organizace, která funguje na zcela odlišných základech, než jsme zvyklí. Je zde propojeno hned několik směrů – města, občanů, profesionálů a politiky. Světe div se, ono to funguje! Na manažerských pozicích jsou opravdoví manažeři, nikoliv politici. Na místech, kde se řeší lokální problémy, jsou občané a na místech, která mají v kompetenci jednání s městem, jsou politici.

NYCEDC je skvělým příkladem amerického myšlení, kdy se přebírají systémy fungující ve zcela jiných oblastech a následně se transformují na novou oblast. Na počátku všeho stála fúze dvou neziskových organizací za účelem dosáhnout větší schopnosti ovlivnit okolí a přitáhnout nové osobnosti. Toto se následně daří s větším rozpočtem a novými obzory. Rychle se dostává do pozice hlavního poradce města pro občanské záležitosti, transparentnost a nástrojem pro vlastní sběr dat. V současnosti je největším aktivem společnosti nejen soubor kvalitních osob, ale především vlastní možnosti financování rozvojových projektů, kde je spravován vlastní investiční fond.

Tento fond je podporován poradenstvím, které podnikatelům pomáhá s rychlým osvojením profesionálních přístupů a schopností, přičemž hlavním požadavkem není návratnost investice, ale dostatek pracovních míst a nápadů – jednoduše řečeno netvořit chytré zaměstnance, ale odvážné podnikatele. Druhým aktivem je samotný monitoring aktivity pomocí New York Innovation Index. Tento index byl sestaven za pomoci a dohledu ředitelů firem, které tímto způsobem měří nejen aktivitu, ale i atraktivitu regionu pro nové investory a nápady.

Zároveň je jedním z investorů veřejných prostředků, jelikož se jedná o efektivnější strukturu, než městské divize. Mohou si totiž dočasně najmout interim manažery a s těmi, jako profesionály, také pracovat. Tato adaptabilita městu chybí, proto raději část rozpočtu pro fyzický rozvoj města svěřuje právě NYCEDC. Následně se obvykle stává správcem zařízení, jelikož je opět schopné realizovat vyšší efektivitu řízení, než město samotné – zároveň tak netříští samotné poslání města New York – práce PRO občany a usnadnění jejich života ve městě.

Tato organizace rovněž zasahuje do celkového chodu města, jelikož téměř doslova řídí a organizuje místní komunity, které následně vrací zpětnou vazbu na fungování města i v těch nejběžnějších oblastech života. Město tak vždy má k dispozici kvalitní informace od přímého zdroje.

Jedním z posledních cílů organizace je rozvoj školství jako takového, přičemž výsledky z výzkumů nejen lokálních, ale i globálních jsou výchozí pro diskuzi mezi školami a univerzitami. Pro tyto diskuze se organizace připravuje nejen z těchto výzkumů, ale i názorů studentů, kteří jsou směřováni k podnikatelskému myšlení. Toto myšlení je naopak podporováno i dalšími akcemi, jako jsou podnikatelské inkubátory dle typu projektu a schopností mladých podnikatelů. Toto prostředí je podporováno i vstřícností univerzit pro podnikající studenty, kdy je ne zcela běžné rozdělování potřebných kreditů za podnikatelskou činnost. Jako bonus za členství v těchto inkubátorech se nabízí obvyklý startovní rozpočet a komunikace s investory pro nejnadějnější projekty, kde organizace získává výměnou za tyto aktivity malou část společnosti, která následně slouží jako záchytný bod pro další vyjednávání s investory a případné profesionální poradenství pro velmi úspěšné projekty. Tímto však výčet aktivit organizace nekončí, je skutečně široký. Naopak je vhodné si velmi detailně prostudovat možnosti města při spravování veřejných služeb, jelikož v některých případech se tato cesta jeví jako velmi přínosná pro všechny strany.

Extrémně liberální se v tomto ohledu ukazuje město Sandy Springs, které je známé svojí liberálností a „lean“ stavem ve veřejných službách. Podařilo se zadat privátnímu sektoru zakázky na provozování téměř veškerých činností města, což vyvolalo tvrdou konkurenci a strach o udržení lukrativního kontaktu při nespokojenosti zákazníků – obyvatelů. V tomto případě však byly dlouhé roky nastavovány kontrolní mechanismy a jednalo se o tzv. experimentální působení liberalismu. Nicméně tyto kroky značí mnohé cesty k podpoře lokální ekonomiky od velmi odvážných, až po konzervativní, nicméně je vždy nutné přemýšlet v pozitivním duchu a nebát se zkoušet, třeba jen na malé části.

Marek Pavlík
Obchodní ředitel
M.C.TRITON