Inspirace z Hradecka: vzdělávací aktivity pro děti i turisty

Obory se zvěří, nová naučná odpadová stezka, zahájení spolupráce se skauty, start velkých oprav rybníku Cikán, nový lesní pedagog pro děti ze školek a mnohé další. To je jen výňatek toho, čím se může městem vlastněný podnik Městské lesy Hradec Králové pochlubit za posledních 12 měsíců. Po otevření lesního okruhu, což už je více než rok, se vedení městských lesů ve spolupráci s městem začalo věnovat dalším činnostem, které cílí nejen do oblasti osvěty či práce s veřejností. Prioritní pro lesníky i nadále zůstává práce v lesích, se zvěří a údržba majetku. Městské lesy rozjely spolupráci i s dalšími městskými organizacemi. Kromě vzdělávacích aktivit určených zejména dětem začal v uplynulém roce do lesů zajíždět ve vybraných obdobích turistický vláček dopravního podniku se seniory, kteří by se do těchto míst jinak jen stěží sami dostávali. Podnik dal prostor i veřejnosti, která reagovala na výzvu informačního zpravodaje Radnice a v podstatě naplnila svými snímky z lesa i vznikající kalendář na příští rok.
Veškeré činnosti podnik provádí ve vztahu k nákladům maximálně úsporně a k přírodě šetrně, aby při pedagogické, rekreační a osvětové činnosti pro veřejnost byl zachován přirozený ráz přírody.
/zr/