Jak být energeticky soběstační? Dozvíte se na konferenci v Hostětíně,

Obec Hostětín v Bílých Karpatech je známá jako energeticky plně soběstačná ves, do níž jezdí lidé ze všech koutů nejen České republiky hledat inspiraci a učit se, nakolik je v současných podmínkách možné být v tuzemsku takto soběstačnou a decentralizovanou lokalitou.
Místní institut Veronica působí jako osvětová instituce na poli ekologické a ekonomické udržitelnosti, přičemž její aktivity sahají daleko za region Bílých Karpat. A právě v polovině listopadu tohoto roku lze využít příležitosti seznámit se hlouběji s mnoha tématy a mechanismy, které představují již osvědčenou praxi na cestě k soběstačnosti a udržitelnosti obecního života.
Vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica pořádá ve dnech 13.–15. 11. 2015 v centru Hostětín konferenci s názvem Energetická soběstačnost.
Pod vedením erudovaných lektorů Yvonny Gaillyové a Jana Hollana se bude hovořit o řadě témat, mj. o klimatické změně, jejím zmírňování, adaptaci a resilienci, o pasivních a nulových domech a dalších zajímavostech, ale i o energetické soběstačnosti, decentralizaci a ostrovních systémech.
Podrobnosti o akci a přihlášky najdete na: