26.10. – Spolupráce samospráv s církvemi – pozvánka na seminář do Poslanecké sněmovny

Srdečně Vás zveme na seminář “Podpora lokální ekonomiky II – Spolupráce samospráv s církvemi” poslankyně Ing. Věry Kovářové, který se uskuteční v pondělí 26. října 2015 od 13 do 17 hodin v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, místnost Státní akta, Sněmovní 4, Praha 1

Program:

12:30 – 13:00 Registrace

13:00 – 13:10 Úvodní slovo poslankyně Ing. Věry Kovářové
13:10 – 13:30 Mons. Josef Suchár: Podmínky sociálního podnikání v obcích a městech
13:30 – 13:50 Ing. Zuzana Bumbová a Eva Ortová: Sociální podnikání v litoměřické diecézi
13:50 – 14:10 ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. a Richard Kirbs: Litoměřická diecéze a podpora turistiky
14:10 – 14:30 Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph. D.: Fenomén poutí, turistika a regionální rozvoj

14:30 – 14:50 Ivan Němec: Revitalizace centra obce Zdislava včetně záchrany tamního kostela s prvkem intenzivní přeshraniční spolupráce jako příklad rozvoje komunitního života nejen v novém mikroregionu

14:50 – 15:10 Občerstvení

15:10 – 15:30 Zástupce MMR: Spolupráce samospráv s církvemi pohledem Ministerstva pro místní rozvoj
15:30 – 15:50 Zástupce MK: Spolupráce samospráv s církvemi pohledem Ministerstva kultury
15:50 – 16:10 Zástupce MPO: Spolupráce samospráv s církvemi pohledem Ministerstva průmyslu a obchodu
16:10 – 17:00 Diskuze a závěrečné slovo poslankyně Ing. Věry Kovářové

Účast prosím potvrďte na e-mailovou adresu kovarovav@psp.cz do 25. října 2015.

Vstup do budovy (vchod Sněmovní 4) s platným občanským průkazem.

Seminář byl organizován s podporou Ing. Marka Pavlíka, Ph.D. z firmy M.C.TRITON,
která se zabývá podporou lokální ekonomiky.

V Praze dne 12. října 2015

Ing. Věra Kovářová
poslankyně Parlamentu ČR