Neolokator v České televizi – Náš venkov (26 min.)

Staronový způsob nahlížení na práci s krajinou a venkovskými obydlími. Dokument o tom, jak lze vesnici rozvíjet promyšleně, se znalostí historie i vizí do budoucna. Připravili B. Pažitka a J. Trejbal

Už od středověku sehrával významnou roli při zakládání obcí nebo měst tzv. lokátor. Byl najatý majitelem určitého panství, aby vybral vhodné místo a rozparceloval ho na hospodářství, pole, cesty… Jeho úkolem bylo i sehnat nové obyvatele, kteří byli ochotní se na místě usadit, a posléze je zastupovat a pomáhat jim se vznikem nové osady. Lokátory bývali drobní feudálové, měšťané, duchovní nebo jiní vzdělanci, kteří museli znát krajinu, základy architektury, přírodních věd, museli být i dobří organizátoři a obchodníci.

Zdroj Česká televize.

Video a celý článek zde