Příklad jak uchovat 185 mil. Kč v regionu. Lokální multiplikátor – směr, který ukazují přední ekonomové

„Každý region je jako vědro s přítokem peněz a s mnoha dírami, kterými peníze z vědra vytékají. Čím méně je v regionech zdatných podnikatelů, tím více je region závislý na službách zvenčí a tím méně peněz ve vědru zbývá. Potřebujeme utěsnit díry a podpořit místní podnikatele, aby se nastartovala soběstačnost a prosperita regionů.“

Tam, kde je regionalita brána vážně, tam pojem lokální multiplikace (lokální multiplikátor) už znají. Znají jeho výhody a jeho přínos pro samotnou lokalitu. O lokálním multiplikátoru  jakožto nástroji se můžete dočíst více zde.

V tomto článku se zaměříme na výpočet, užitek. Vezměme si příklad regionální soutěže na Broumovsku, kde byla lokální multiplikace současně s marketingem hlavním tématem. Na Broumovsku byla regionální soutěž hlavně marketingovým lákadlem, ale jakých bychom dosáhli čísel, kdyby byla soutěži věnována max. pozornost?

Krátce k pravidlům, která jsou popsána na našich stránkách zde. V soutěži bylo zapojeno 100 subjektů (podnikatelé, infocentra, neziskové organizace, kulturní zařízení, památky a turistické atrakce). Soutěžící, tzn. buď místní obyvatelé nebo turisté, měli za úkol tato místa navštěvovat a nakupovat u nich. Filozofií byl právě praktický průběh lokální multiplikace peněz – všechny subjekty v soutěži byli přímo spjaty s daným regionem. Tím, že soutěžící nakoupil u “místních”, zanechali tak finanční prostředky v regionu. Subjekty v soutěži také souzní s myšlenkou lokální multiplikace, tudíž prostředky, které získaly díky soutěži, použily na nákup regionálních produktů či služeb.

A nyní k výpočtům, fakta:
Celkem 100 subjektů v soutěži. Min. cena produktu, za který mohl soutěžící nakoupit a získat etiketu, je 100,- Kč. Průměrná cena výrobku byla cca 150,- Kč. Počet obyvatel v regionu cca 27 800. Počet obyvatel oslovených z regionu činí 90% (každý ze 100 subjektů má svou provozovnu označenou etiketou s motivem soutěže, vylepený plakát a prospekty a další materiály uvnitř provozovny). Počet oslovených turistů – 50% – etiketou označena všechna infocentra a hlavní turistické atrakce. Počet turistů v regionu je přibližně 250 000 / ročně. Soutěžící měli za úkol nasbírat 70 etiket ze 100, aby se dostali do slosování o hlavní cenu – osobní automobil. Při předpokladu, že 5% místních soutěž dokončí (1251) a dalších 20% nikoliv, se dostáváme na číslo 1251 (soutěžících) x 150 Kč  (průměrný nákup) x 70 (etiket) = 13 135 500 Kč. Z 20 % účastníků, kteří nedosoutěžili, vezměme průměr 20 etiket na člověka. Pak vychází:  5004 lidí (kteří nedosoutěžili) x 150 Kč  (průměrný nákup) x 20 etiket = 15 012 000 Kč. Při přepočtu turistů, kdy je soutěž doplněna právě o turistickou soutěž, budeme brát v potaz tu nejmenší variantu, že 3% turistů si zasoutěžilo a nasbíralo v průměru 8 etiket. Tzn., že soutěžilo celkem 7500 turistů x 150 Kč (průměrný nákup) x 8 etiket = 9 000 000 Kč.

Co to ve výsledku znamená? 

V regionu se díky soutěži zanechá 37 147 500,- Kč a pří výsledné multiplikaci (80% zachování prostředků v regionu) je celková částka až 5ti násobná, tzn. 185 737 500,- Kč

…. a to už stojí za regionální přemýšlení nad multiplikací, nemyslíte?