Patří budoucnost lokální ekonomice? Na Festivalu lokální ekonomiky zjistíte, jak na to!

S prohlubujícími se problémy globalizované ekonomiky vychází stále více najevo, že posilování soběstačnosti regionů bude i v České republice trendem budoucnosti. Západní Evropa to pochopila již před lety a lokálně ekonomickou praxi podporuje v mnoha podobách. Do obliby se dostávají například  družstevní formy podnikání, podpora regionální produkce a místního odbytu, využívání alternativních zdrojů energií nebo návrat šetrných postupů do zemědělství. Přitom rozvoj lokální ekonomiky není praktikován jen v zemích s hospodářským propadem. Také v sousedním Německu, které je tahounem evropské ekonomiky, vznikají regiony s lokální měnou či projekty energeticky nezávislých obcí. Lidé na západě se takto zajišťují před nevyzpytatelnou budoucností.

Země bývalého východního bloku se probouzejí do reality s výrazným zpožděním. Poté, co se jejich obyvatelé částečně nabažili konzumního pozlátka a vystřízlivěli z divokých forem kapitalismu, které s sebou nesou pestrou škálu společensky nepříjemných jevů, i ony začínají přemýšlet zodpovědněji o své budoucnosti. Pojem lokální ekonomika je zmiňován též v České republice stále častěji, nicméně zatím tápeme v tom, jak bychom ji měli dělat. Trendy propagované zejména aktivisty z neziskového sektoru, pomalu pronikají do vědomí lidí a díky tomu vznikají „ostrůvky pozitivní deviace“, jak příkladům dobré lokální praxe s oblibou říká známá ekonomka Ilona Švihlíková. Pozitivní je, že některé tyto trendy začínají být akceptovány a podporovány i ze strany vlády.

Aby se vědomosti o možnostech lokální ekonomiky rychleji přenášely do dalších regionů a lépe se zaváděly do praxe, vznikl ve Šluknovském výběžku (který patří mezi hospodářsky nejpostiženější regiony České republiky) putovní Festival lokální ekonomiky. Jedná se o dvoudenní akci, jejíž součástí je národní konference lokální ekonomiky, trh regionální produkce a řemesel a přehlídka autentické místní kultury. Letos se uskuteční již třetí ročník této akce o víkendu 26. a 27. září v Rumburku. Nejdůležitější částí festivalu je konference, na níž z úst kompetentních odborníků opět zazní pestrá témata pomáhající lidem lépe pochopit, že nedílnou součástí prosperující lokální ekonomiky nejsou jen obecně známé zásady, jako je nakupování místních produktů, ale též synergické mezilidské vztahy, podnikání se sociálním aspektem, rozvoj cestovního ruchu ale třeba i participativní rozpočet.

Nejoblíbenější částí festivalu u široké veřejnosti jsou trhy regionální produkce a řemesel, na kterých mají možnost vystavovat a prodávat své výrobky všichni místní řemeslníci, farmáři, pěstitelé a menší firmy. Důležitým aspektem toho je, že se široká veřejnost může pohodlně a na jednom místě seznámit s místní produkcí. Lidem to umožní lépe se orientovat, pokud se rozhodnou stát zodpovědnými spotřebiteli. Trend, který nazýváme „zodpovědný spotřebitel“ je velmi důležitý pro praktické zavádění tzv. lokální multiplikace oběživa, což je základní kámen lokálně ekonomické praxe. Zmíněné trhy jsou doprovázeny ukázkami autentické místní kultury. Na pódiu i mezi stánky mají příležitost vystoupit různé místní spolky i jednotlivci, kteří se zabývají hudbou, zpěvem, tancem nebo nějakou výtvarnou činností. Tím pokaždé připomínáme, že i kultura může být tak, jak tomu bývalo dříve, významnou součástí lokální ekonomiky.

Třetí ročník Festivalu lokální ekonomiky v Rumburku není určen jen místním obyvatelům. Velmi je vítána přítomnost hostí z jiných regionů, kteří zde mohou načerpat nové vědomosti a množství inspirace pro svou činnost doma. Důležité je setkávání lidí sdílejících si vzájemně zkušenosti a vytváření nových vztahů, které se v budoucnu mohou zúročit v mnoha ohledech. Bližší informace o akci je možné získat na www.lokalni-ekonomika.cz.

Martin Zíka – organizátor