2. etapa Posilovny podnikáni úspěšně skončila

Platforma ProRegiony úspěšně dovršila po úspěšných podzimních také jarní cykly praktického setkávání podnikatelů a regionálně aktivních subjektů s názvem Posilovna podnikání. Jaké z ní máme postřehy a proč je Posilovna podnikání a důležitá a co obnáší?

Posilovna podnikání jako základní a plně efektivní nástroj k nastolení regionální spolupráce.
Často se setkáváme s tím, že podnikatelé, samospráva či neziskové aktivity neznají své nejbližší prostředí či se nedokáží spojit do např. podnikatelských kruhů. Platforma ProRegiony vytvořila jako start up spolupráce delší čtyřdenní či kratší dvoudenní seminář, který vysvětluje právě důležitost této spolupráce, odhaluje potenciál každého se subjektů a také důvody a zásady jak spolupracovat formou osvědčené světové techniky Dynamiky bohatství a hodnotového systému Eticia.

Proč právě Posilovna?
Posilovna podnikání dokáže efektivní a nenucenou cestou propojit podnikatele v regionu. Nikomu nic nevnucuje, ba naopak, nechává prostor pro komunikaci. Kromě vysvětlení důležitosti regionality představuje také základní a netradiční nástroje komunikace, které aktéry zajímají a baví. Cílem je během seminárního cyklu objevit potenciály podnikatelského prostředí a otevřít tím možnosti nové spolupráce.

Spojí, ukáže cesty – je základem podnikatelských či regionálních uskupení (kruhů)
V žádném případě se nejedná o sadu rad, praktik a teorie. Je to plně interaktivní seminář, kde účastníci jsou neustále v akci. Díky těmto interakcím, kdy vytváříme základ podnikatelského kruhu jde v Posilovně podnikání hlavně o tyto základní podnikatelské hodnoty: aktivita, informovanost, kreativita, zdraví regionu, otevřená komunikace a důvěra. Posilovat tyto hodnoty mezi samotnými subjekty, společná informovanost a inspirace je ve spolupráci se samosprávou základním stavebním kamenem rozvoje regionu.

Pro koho je Posilovna podnikání určena?
Pro všechny podnikatele a aktivní lidi, kterým není jejich region lhostejný. Pro samosprávu, neziskové organizace, turistická centra a další. Propojením těchto aktivit mohou vzniknout posléze pevné vazby mezi danými subjekty a tím pádem i realizace potřebných projektů.

Posilovna Podnikání anebo Posilovna lokální komunikace?
Posilovna podnikání je určena pro podnikatele, Posilovna lokální komunikace pro všechny (samospráva, neziskové organizace, aktivní občané podnikatele).

Měřitelnost a podnikatelské či regionální kruhy
Posilovna podnikání resp. z ní vzniklý podnikatelský či regionální kruh může mít i měřitelné parametry. Systémem evidence lze vytvořit souhrnný report vzniklé spolupráce a vyčíslit je tak. A proč je to důležité – jde přece o lokální multiplikaci – tedy zachování finančních prostředků v regionu.

Více informací naleznete na stránkách www.proregiony.cz