Podpora lokální ekonomiky a lokální multiplikátor LM3

Kontext tohoto článku vychází z trendu, který bychom mohli nazvat obratem od čistě globálně orientované ekonomiky na rozvoj ekonomik místních. Tento jev bývá spojován s mnoha faktory (narůstající riziko dluhové pasti globálního ekonomického systému a jeho růstového imperativu, tzv. ropný zlom a související energetické otázky, kvalita produktů velkých dodavatelských řetězců atd.), které podrobně mapují jiní autoři (Heinberg, Hoogendijk, Douthwaite, Hopkins; u nás Johanisová, Fraňková, Cílek). [2] Společným jmenovatelem je zde efektivnější využívání místního a regionálního potenciálu sociálního, přírodního a ekonomického rázu, což vede ke zvýšené odolnosti (resilienci) vůči výše zmíněným negativním jevům a externalitám globalizovaného trhu. Konkrétní kroky v úspěšném rozvoji lokální ekonomiky lze sledovat v západní Evropě, především na Britských ostrovech, kde se dlouhodobě pěstuje tradice soběstačných komunit „zdola“ (Todmorden, Pembrokeshire, Transition Town Totnes apod.).

Na půdě významného britského think tanku New Economics Foundation (NEF) vyvinul ekonom Justin Sacks metodu, která dokáže na konkrétních číslech ukázat stav cirkulace peněz v dané lokalitě. V závislosti na počtu kol, která multiplikátor sleduje, lze zmapovat, do jaké míry cirkulují peníze v dané firmě, obci či širší lokalitě a nakolik z ní odcházejí pryč. Díky průkopnické práci týmu z NEF, který tuto metodu pilotně testoval v oblasti North Norfolk, tak máme k dispozici účinný nástroj k indikaci lokálně ekonomického potenciálu daného místa. [3]
Cílem tohoto článku je ukázat aplikaci metody lokálního multiplikátoru na pilotní realizaci projektu regionální spotřebitelské soutěže Region oSOBnĚ v oblasti Broumovska během období březen 2014 – únor 2015.

1. Lokální multiplikátor LM3

Metoda lokálního multiplikátoru vychází z myšlenky, že čím déle určitý objem peněz obíhá v dané lokalitě, tím větší ekonomický přínos to pro ni má. V případě, že daná lokalita nedisponuje dostatečným lokálně ekonomickým potenciálem (místní původ produktů a služeb a jejich místní odběratelé), peníze odsud opět rychle odtečou, což má ve svém důsledku především sociální dopady.
Samotný pojem ekonomické multiplikace má svůj původ v makroekonomii. Jak uvádí ve své práci Miloslav Došek, [1] lokální multiplikátor (LM) je výsledkem převedení keynesiánských makroekonomických poznatků na půdu mikroekonomie, kdy myšlenka multiplikace důchodů v regionálním měřítku (regionální multiplikátor) je převedena na jakékoliv lokální výdaje sledovaného subjektu. Míru a cestu těchto výdajů lze sledovat v závislosti na požadovaných výsledcích u jedno a vícekolových měření od firemního hospodaření po úroveň lokální ekonomiky vybraného místa. Praxe zahraniční (NEF) i tuzemské (Jerglová, Uhlířová, Došek) aplikace metody LM ukazuje, že k účelu zmapování vztahů v rámci lokální ekonomiky je vhodný tříkolový model lokálního multiplikátoru, LM3. [1,3]

Autoři:
Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (obchodní ředitel M.C.TRITON, spol. s r.o., pavlik@mc-triton.cz)
Mgr. Jan Brabec (manažer ProRegiony s.r.o., jan.brabec@proregiony.cz)

Celý článek, včetně příkladu fungování lokálního multiplikátoru a informací o projektu regionální spotřebitelské soutěže na Broumovsku, najdete zde.