Podnikatelské kruhy a jejich důležitost v regionu

Každý region má svá specifika, své dominanty a své podnikatele. Jejich význam je třeba neustále zdůrazňovat. Právě podnikatelé jsou hybateli v regionu; zaměstnávají většinu místních obyvatel, podporují aktivity, které např. město nepodporuje. Využívají však – nebo naopak znají – nabídku a poptávku či konkurenci v regionu?

Na tyto otázky se zde pokusíme odpovědět. Podnikatelské prostředí na mikroregionální úrovni vybízí k vysoké znalosti lokality, ale ve skutečnosti to bývá naopak. Je to z důvodu nepříliš kvalitní informovanosti – zejména mezi samotnými podnikateli. Nové produkty, rozšíření nabízených služeb, aktuální nástroje propagace a další důležité informace zůstávají skryty. Nepříliš kvalitní informovanost může být jedním z důvodů, proč regionální spolupráce nefunguje tak, jako např. v západních zemích. V minulosti byly centrem setkávání hostince, kde se lidé informovali, co je nového, a měli tak o svých aktivitách větší povědomí. Vzhledem k novým technologiím a uspěchané době, včetně tlaku na neustálé zvyšování produktivity jak jich samotných, tak jejich zaměstnanců, se v současnosti neobjevuje prostor a ani chuť na sdílení těchto informací.
Přitom právě podnikatelé mají největší přehled o tom, co se kde děje a s kým se jim spolupracuje nejlépe. A co nabídnout mají i subdodavatelé spolupracujících podnikatelů.
Klasickým příkladem praxe může být návštěva jednoho hotelu v Královéhradeckém kraji. Majitele hotelu jsme se ptali, zda odebírá pečivo z místní pekárny. I když majitel hotelu o pekárně věděl, neměl možnost se potkat s majiteli pekárny a naopak. Majitel pekárny neznal dobře majitele hotelu, tudíž spolupráce a tím pádem regionální multiplikace finančních prostředků nebyla nastavena. Pomocníkem k nastartování spolupráce je podnikatelský kruh.

Podnikatelský kruh

Podnikatelský kruh je uskupení drobných i významných podnikatelů v regionu např. ve spolupráci s městem a neziskovými organizacemi.  Je to místo setkávání (novodobá hospoda), která je zaměřena hlavně na informování se a výměnu nabídky a poptávky mezi sebou. Při standardním a ideálním počtu 20 subjektů je dosah do regionu opravdu nezanedbatelný. Představte si, že každý z 20 subjektů v kruhu zastupuje jeden obor, přičemž každý z těchto subjektů ví o dalších 10 podnikatelích, kteří nabízejí různé služby a navíc každý z těchto podnikatelů zná dalších 10 subjektů. 20x10x10 je 2000, tzn. díky jednomu podnikatelskému kruhu je možné regionálně spolupracovat s více než 2000 podnikateli v dané lokalitě. Už toto může zaručovat významnou soběstačnost regionu a např. díky multiplikačnímu efektu tak navyšovat obrat podnikatelů. Tato fakta pak mohou mít efekt růstu regionu, snížení nezaměstnanosti, zvýšení podpory neziskových subjektů či kulturních akcí apod.

Podnikatelské kruhy a jejich fungování v ČR

Existují různá podnikatelská sdružení, která se setkávají, ať už pravidelně nebo nepravidelně. V našich regionech jich však není mnoho, nebo se jedná o menší uskupení významnějších podnikatelů do 10 subjektů, která vznikla spontánně. Přesto jsou tyto kruhy samy sobě prospěšné, ale např. kvůli nedůvěře, jiným vazbám nebo neznalosti prostředí v regionu, se nerozšiřují a tím pádem stagnují – časem zanikají. Proto je třeba se o každý podnikatelský kruh starat, rozšiřovat jej a tím zvyšovat poměr obchodních příležitostí mezi podnikateli v regionu.

Jak podnikatelský kruh založit?

Nejlepším řešením je oslovit s myšlenkou podnikatelského/regionálního kruhu místní samosprávu, která je v regionu významným partnerem. Každý uvědomělý představitel města či obce chápe, jak významná je pro rozvoj regionu spolupráce s podnikateli či neziskovým sektorem. V první fázi je důležité pozvat místní podnikatele, neziskové organizace atd. k jednomu stolu a vysvětlit jim principy a přínosy podnikatelského kruhu. V případě potřeby zde existuje platforma ProRegiony, která se soustředí na konzultace a následně na nastartování spolupráce v podnikatelsko-regionálních kruzích, např. formou seminářů Posilovna podnikání nebo Posilovna lokální ekonomiky.
Správný start, proces a nastavení pravidelného setkávání subjektů v kruhu je tedy důležitým milníkem pro rozvoj regionální spolupráce. V regionu pak probíhají pravidelná setkávání podnikatelských kruhů, které řeší nejen nabídku a poptávku, ale i další regionální témata včetně nacházení a řešení regionálních problémů. Ideální interval setkávání je jedenkrát za 14 dní nebo jedenkrát měsíčně. V případě potřeby nabízí ProRegiony nástroje pro správné směřování kruhu, včetně doplňkových vzdělávacích programů a dalších zajímavostí podporujících jeho správný rozjezd, fungování.

Podnikatelský / regionální kruh je přínosem nejen pro ty, kteří se v kruhu setkávají, ale i pro ty, kteří v regionu trvale žijí. Podporujme tedy vznik těchto uskupení.

Autor článku: Jan Zeman (ProRegiony)