IPOM – Nová metoda identifikace potenciálu místa

Položíme-li si vážně otázku typu Co můžeme udělat pro trvalý rozvoj naší obce? Měli bychom ji obratem doplnit o výčet klíčových prvků, tedy míst – nalezených potenciálů, které mohou výrazně přispět k okamžitému nebo dlouhodobému rozvoji lokality nezávislým a sebevědomým směrem.

K takovému výčtu prvků můžeme využít dnes jak metodu sběru stávajících územně analytických podkladů, tak novou metodu, totiž metodu Identifikace Potenciálů Místa (IPOM). Výsledkem jejího využití může být nejen snížení nezaměstnanosti, posílení lokální ekonomiky apod., ale také vytvoření kvalitních podkladu pro aktualizaci územního plánu obce.

MÍSTNÍ ROZVOJ MOHOU TÁHNOUT I NEORURÁLOVÉ

Poslední celkovou představou o tzv. venkově byl soubor opatření politického a socialního charakteru, nazývaný souhrnně, »kolektivizace majetku a půdy« z období let 1949-1953. Následky tohoto řešení jsou patrné na stavu českého venkova dodnes. Po slibné porevoluční energii, reprezentované osobnostmi jako Miroslav Baše, Ivan Dejmal, Ivan Plicka, Jiří Plos nebo Bohuslav Blažek, se hlavním »autorem« formování venkova stal proces privatizace a shromažďování soukromého majetku.

Během posledních let vsak registrujeme zvýšený zájem o kvalitní způsob život na venkově, stejně jako o odborné formování jeho fyzického prostředí, včetně veřejného prostoru. To vychází nejen ze strany místních samospráv, ale i od nejrůznějších skupin, spolku nebo rodící se generace »nových venkovanů«, tzv. neorurálů. Tak totiž bývají označováni obyvatelé venkova, kteří se na vesnici přestěhovali z většího města, i když mohou být rovněž označováni jako »novousedlíci«, nebo prostě jako »náplava«.

Výchozím bodem pro tento článek a naši práci byla úvaha nad tím, zda je možné na základě »zkušenosti setrvávající stále v našem venkovském a maloměstském prostředí« vytvořit představu – vizi, navracející místům smysl a následně i potřebné sebevědomí pro rozvoj celé oblasti. Nikoli však pouze pro centra měst, ale vždy celého správního území.

Celý článek zde:

Zdroj: Časopis Moderní obec: autoři Marek Pavlík a Jan Trejbal