Jak zajistit vyšší zastoupení žen?

Proč je potřeba zasahovat do vedení úřadů na státní a samosprávné úrovni?

V poslední době se často hovoří o potřebě zvýšit zastoupení žen ve vedení, ve vrcholných pozicích, v samosprávě atd. Jaká v tomto smyslu panuje situace ve veřejné správě na státní i samosprávné úrovni? A jak zvýšit zastoupení žen?

VÝSLEDKY ANALÝZ

Podle občanského sdružení Fórum 50 % a jeho analýz je v české politice patrný vzestup podílu žen, které se díky volbám dostávají do zastupitelstev. V roce 2014 se podíl žen na této úrovni – tedy v zastupitelstvech obcí – zvýšil z 26,29 % na 27,07 %. Je to způsobeno i tím, že jednotlivé strany poslaly do volebního klání 32,2 % žen, což bylo historicky nejvíce. Ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2012 také došlo ke zvýšení podílu zvolených žen, a to z 17,6 % na 19,7 %. Počet žen kandidujících do Poslanecké sněmovny od roku 2006 rovněž stoupá. V roce 2006 kandidovalo v parlamentních volbách 4 985 osob, z toho 1 383 žen, v roce 2010 se jednalo o 5 022 osob (1 364 žen) a v předčasných volbách v říjnu 2013 kandidovalo do Poslanecké sněmovny 5 899 osob, z toho 1 588 žen. Zvoleno bylo 39 žen, což je 19,5 %. Vidíme tedy, že se ženy spíše uplatňují na místní úrovni než na celostátní a celkově se podíl žen pohybuje v průměru na úrovni 22 %. Nepříliš lichotivé si vedou také představenstva nebo dozorčí rady státních firem.

Celý článek zde:

Článek Petry Kubálkové a Kamila Papeže v časopisu Pro města a obce