Lepší místo vstupuje do další fáze!

Lepší místo po třech letech svého působení rozšířilo své funkce. Z původního nástroje na hlášení nepořádku se stává užitečným pomocníkem pro úřady, firmy, neziskové organizace, nadace  či školy!

Doposud sloužilo Lepší místo jako snadný a rychlý nástroj, který občanům pomáhal efektivně komunikovat s úřady a naopak. Webová a mobilní aplikace sloužící občanům k nahlašování nepořádku či míst ke zlepšení. Od června 2015 se však zásadním způsobem rozšiřuje funkcionalita této celorepublikové platformy. ,,Zapojujeme veřejnost, která upozorní na problém ve veřejném prostoru, oceňujeme práci úředníků na radnicích. Zapojujeme, firmy, které přispějí na změnu, o kterou lidé stojí. Vzbuzujeme zájem v lokálních médiích. Působíme ve školách. Všechny interakce mezi jednotlivými skupinami jsou příležitostí pro každou neziskovku a nadaci. Lepší místo se tak postupně stává celospolečensky odpovědnou sociální sítí“,  říká ředitel Lepšího místa o.s. Petr Steklý.                  Jaké konkrétní změny nastaly? Lepší místo nabízí firmám hned několik nových funkcionalit. První z nich je Lepší místo jako správce areálu či dispečinku. Stačí fotka s popisem a podnět nebo úkol už putuje k odpovědnému pracovníkovi ve firmě. Lepší místo dále přináší firmám a podnikatelům možnost získat zakázky v momentě jejich vzniku. Firmy mohou rovněž používat Lepší místo pro své CSR, neboli budovat si pověst společensky odpovědné firmy.  Pro nadace a neziskové organizace představuje Lepší místo nástroj pro zviditelnění a ocenění jejich podpořených projektů. ,,Díky Lepšímu místu uvidí tisíce uživatelů, kde všude a komu neziskové organizace a nadace pomohly, nebo co právě realizují“, říká Petr Steklý. Naprostou novinkou je Lepší místo pro školy! Lepší místo vstupuje pod záštitou Fondu Otakara Motejla do výuky občanské výchovy na základních školách. ,,U koho jiného začít s budováním odpovědnosti ke svému okolí, než u dospívajících lidí. Žákům základních škol bude atraktivní formou vykládána látka společenských předmětů a názorným způsobem uvidí fungování veřejné správy“,  podotýká  koordinátorka projektu Markéta Holečková.

Odkazy

webové stránky: www.lepsimisto.cz
mobilní aplikace pro Android: http://goo.gl/3PpAVr
mobilní aplikace pro iPhone: http://goo.gl/YyCr4o