Důstojná práce vytváří lepší svět aneb současnost a budoucnost sociálního podnikání v ČR

Ve středu 3. června 2015 proběhla v prostorách Sálu Boženy Němcové Památníku národního písemnictví Strahovského kláštera v Praze konference s názvem Důstojná práce vytváří lepší svět. Akci pořádalo družstvo Fair & Bio ve spolupráci s Ekumenickou akademií. Jedním z cílů konference bylo představit Fair & Bio jako první firmu svého druhu v ČR spojující principy fair trade, integrační sociální firmy a družstevní formy podnikání. Vedle toho byl však kladen důraz na otevření tématu sociálního podnikání a perspektiv alternativně ekonomické praxe v ČR.

Jedním z hlavních mluvčích a panelistů byla dr. Naďa Johanisová z Masarykovy univerzity v Brně a think-tanku Trast pro ekonomiku a společnost, která je přední tuzemskou propagátorkou ekologické ekonomie a rozvoje lokální ekonomiky. Spolu s ředitelem Ekumenické akademie Jiřím Silným vedla v druhé části konference otevřenou dílnu na téma Jak nejlépe podporovat činnost ekonomických alternativ? Které instituce fungují a které chybí?

V průběhu konference a zejména jednotlivých tématických dílen se ukázalo, že v tuzemsku stále chybí především informovanost o stávající ekonomické situaci, cest k jejímu řešení a mechanismech, které u nás v tomto duchu mohou fungovat (nové či ověřené zahraniční praxí). Klíčová je tedy především komunikace nejen na celostátní úrovni (a celostátních médiích), ale též na úrovni regionů. Podle přítomných zástupkyň MPSV je potřeba především znalost příkladů dobré praxe a efektivnější propojení hlavních aktérů jednotlivých regionů tak, jak se o to pokoušely (a pokouší) např. Místní akční skupiny.

Za platformu ProRegiony jsem se této konference aktivně zúčastnil a opět se nejen mně potvrdilo, jak důležitá je tématická osvěta a implementace funkčních strategií spolupráce mezi samosprávou, podnikateli a NNO v jednotlivých regionech ČR, kterou ProRegiony aktivně podporují. Paní Naďa Johanisová nám pak přislíbila, že pokud jí to časové možnosti dovolí, ráda svou účastí podpoří některou z aktivit, jimž se v tomto duchu platforma ProRegiony věnuje.