Budoucnost je v regionech – je to naše doba! – profesor Milan Zelený na Retail Summitu 2014

Inspirativní video profesora Milana Zeleného na Retail Summitu 2014 mluví o důležitosti a nezbytnosti regionality a důvodech proč je důležité uvažovat lokálně.

Přibližně v 10:20 min. zajímavého videa, poukaze na nové způsoby myšlení, na důležitost budoucnosti relokalizace.