Pozvánka na konferenci „Od regionálního ke globálnímu rozvoji“

Rok 2015 byl zástupci Evropské unie vyhlášen jako Evropský rok rozvojové spolupráce a jeho cílem je osvětovými a edukačními aktivity směřovat k propagaci témat souvisejících s prioritami mezinárodního společenství v oblasti „post-MDG“ tj. s tématy spojenými s Rozvojovými cíli tisíciletí (Millenium Development Goals). Konference se zaměří zejména na dvě témata, a to na „udržitelný stav životního prostředí“ a na téma „budování světového partnerství pro rozvoj“. Konference se uskutečnila 21. května 2015 na Vysoké škole regionálního rozvoje, Žalanského 68/54, Praha 17 – Řepy.

Program konference:

Odborná garantka konference: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

8:00 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 10:00 Úvod – doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., prorektorka pro vědu a tvůrčí činnost VŠRR

Projevy a zdravice čestných hostů konference

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora města Hradce Králové pro rozvoj

Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro evropské programy v Sekci evropských programů

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor VŠRR – Institucionální struktura regionálního rozvoje v ČR

Tematický blok A – Regionální rozvoj jako základ globální prosperity

10:00 – 10:20 Aktuální projevy rozvojové pomoci v ČR Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., VŠRR

10:20 – 10.40 Rozvojová pomoc na příkladu podpory JHP školy v Puoku, Kambodža doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., VŠRR

10:40 – 11:00 Regionální soutěž na podporu malého podnikání – projekt ProRegiony.cz na Broumovsku Ing. Marek Pavlík, Ph.D.M.C.TRITON, spol. s r.o.

11:00 – 11:20 Aktuálne trendy v rozvoji medzinárodného cestovného ruchu RNDr. Slavomír Bucher, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

11:20 – 11:40 Regionální dopady dlouhodobé migrace cizinců do ČR Ľubomíra Zajíčková, VŠRR

11:40 – 12:00 Vzťah medzi garanciou kvality služieb a konkurencieschopnosťou vybraného regiónu Ing. Janka Beresecká, Ph.D., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

12:00 – 13:00 přestávka na oběd

2. Tematický blok B – Regionální, subregionální, lokální … glokální

13:00 – 13:20 Ekosystémové služby príležitosť pre rast „zelenej ekonomiky“

doc. Ing. Viera Petrášová, Ph.D., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

13:20 – 13:40 Preference obcí a měst v oblasti meziobecní spolupráce Ing. Marek Jetmar, Ph.D., VŠRR

13:40 – 14:00 Regionální rozvoj – Doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

14:00 – 14:20 Dopady komerční suburbanizace na stimulaci lokálních trhů v rámci pražské aglomerace Ing. Nikola Krejčová, Ph.D., VŠRR

14:20 – 14:40 Čím lze odůvodnit plošný růst sídel – aneb jak stanovit přiměřenost záborů ploch a přispět tak k udržitelnému rozvoji území?

Ing. arch. Stanislav Kovář, CSc., ASPEKTRUM, s.r.o., České Budějovice, Ing. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

14:40 – 15:00 Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Univerzita Pardubice

15:00 – 15:20 přestávka

3.  Tematický blok C – Globální trendy v regionálním rozvoji

15:20 – 15:40 Význam protieróznej ekosystémovej služby lesných biotopov vo vybranom regióne Ing. Júlia Repáková, Prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

15:40 – 16:00 Hodnotenie súčasného manažmentu ekosystémov vo vybranom území z hľadiska udržateľnosti Ing. Denisa Bartakovičová, prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

16:00 – 16:20 Charakteristiky vybraných živelných pohrom v Evropě Ing. Hana Patáková, ČVUT v Praze

16:20 – 16:30 diskuse a závěr konference