Index regionální spolupráce (IRS): Zjistěte, jak je na tom váš region

Index regionální spolupráce je sada nástrojů, jak zjistit aktuální atmosféru v regionu, aktivitu důležitých subjektů v regionu a chuť spolupracovat. Index IRS je určen především pro města a obce.

Terénní nezávislá analýza odpovídá na otázky spjaté s potřebami regionu, předkládá IRS grafy s informacemi o vztahu daného subjektu k regionu a samosprávě. Důvěra, znalost vize regionu, ztotožnění se s místem kde žiji, informovanost a spolupráce. Sada celkem 5 grafů s překryvy. Témata IRS: Hodnoty regionu, regionální spolupráce, filantropie, propagace, mimoregionální spolupráce.

irs1

 

 

 

 

 

 

Grafy poukazují jak na pohled daného subjektu na regionální spolupráci, tak (při sloučení) na celkový obraz situace. Výsledkem je tedy doporučení, jakou cestou se v komunikaci ubírat, což je vhodné např. pro strategii komunikace (City Marketingu) nebo pro nastolení dalších kroků v regionu. Celkový výsledek IRS je základním měřítkem pro počátek jakékoli společné aktivity v regionu, protože odráží objektivní zpětnou vazbu od dotazovaných subjektů.

Index IRS je dobrým startovacím základem pro společné vykonávání regionálních aktivit. Díky průzkumu a diskuzím přináší analýza IRS pro zadavatele zajímavé informace z regionu včetně podnětů o dalších společnostech a subjektech, které se v lokalitě nachází. IRS analyzuje také aktuální náladu a chuť vkládat energii ze strany podnikatelského prostředí, kterou dokáží ProRegiony analyzovat na základě dlouhodobých zkušeností z předchozích projektů.